Programa Soledat Covid - 19

Des de l'Ajuntament de Mataró som coneixedors d’un nombre de persones grans que viuen soles a diferents barris de la ciutat i estem treballant per poder conèixer la seva situació actual. Per tal de complementar la tasca dels professionals de l'atenció primària, de serveis socials i de salut pública, s’engega el projecte "Programa Soledat Covid-19". Ens referim a aquelles persones grans o vulnerables que actualment viuen soles i no tenen cap mínim de suport veïnal, familiar o  persones que no són usuàries del Servei de Benestar Social, Creu Roja...   El programa, cogestionat amb la Fundació Hospital, té per objectiu fer seguiment i/o donar suport a aquelles persones grans que viuen soles o a aquelles persones que, per la seva situació, poden ser més vulnerables a la situació de confinament pel COVID-19 que estem vivint.   El programa és únicament per a persones que no estan infectades pel COVID-19. En cas que la persona estigui infectada caldrà que demani suport a través del correu: benestarsocial@ajmataro.cat


SUPORT:

TRUCADES DE SUPORT I SEGUIMENT


TASQUES DE COMPRA D'ALIMENTS BÀSICS


TASQUES DE COMPRA O RECOLLIDA DE MEDICAMENTS A LA FARMÀCIA

El seguiment i suport es realitzarà amb persones voluntàries gestionades per la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. Des del departament de Desenvolupament Comunitari de la Fundació i des del Punt del Voluntariat de l'Ajuntament es compta amb un equip de persones voluntàries que portaran a terme aquest projecte complint les mesures de seguretat sanitàries adients.

Tasques de suport i seguiment


Les persones que ho sol·licitin se'ls assignarà una persona voluntària per poder conèixer les seves necessitats i fer un suport de seguiment.

Tasques de compra d'aliments bàsics

La persona voluntària truca a la persona i queda amb el dia i hora a realitzar la tasca. Després anirà a casa de la persona que necessita suport, recollirà la llista de la compra i els diners. Anirà a comprar i posteriorment portarà els aliments a casa. En aquest cas, la persona es limitarà a deixar la compra a la porta de casa, tornarà el canvi i donarà el tiquet de despesa. Cada llar com a màxim podrà fer la petició un cop per setmana o quinzenalment, i indicarà en quin establiment de referència del barri s'haurà d’anar a comprar. Es donarà un número de telèfon de referència de l'entitat a la persona atesa, per si hi ha alguna incidència.

Tasques de compra o recollida de medicaments a la farmàcia


La persona voluntària es posarà en contacte amb la persona que ha d'atendre via telèfon, acordaran el dia i hora a realitzar la tasca. Posteriorment, la persona voluntària anirà a casa de la persona que necessita suport, recollirà la targeta sanitària i els diners. Les compres es realitzaran a la farmàcia de referència on compra la persona. Així ens assegurem que l'establiment coneix la persona. Una vegada feta la compra es portaran els medicaments a la casa, deixant-los a la porta de la casa amb el canvi de diners i el tiquet de la despesa. Es donarà un número de telèfon de referència de la Fundació Hospital a la persona atesa per si hi ha alguna incidència.

FORMULARI DE SOL·LICITUD DEL PROGRAMA SOLEDAT COVID-19