Projectes educatius

Crides de voluntariat

Monitor/es de temps de lleure. Cor Obert

Projecte LECXIT. Foment de l’èxit educatiu dels infants

Alfabetització informàtica per col·lectiu en risc d'exclusió social

Professorat d’informàtica

Atenció a menors en situació de risc

Formador/a per a curs de defensa personal a joves

Reforç oral d’anglès per a joves

Xerrades sobre Formació i Orientació Laboral per a joves

Expert/a en primers auxilis per a realitzar sessions pràctiques

Monitor/es de temps de lleure. Esplai Crajec