Projectes educatius

Crides de voluntariat

Voluntariat al Centre Obert de Salesians Sant Jordi: professors d’informàtica

Atenció a menors en situació de risc

Es cerca formador/a per a curs de defensa personal a joves

Reforç oral d’anglès per a joves

Xerrades sobre Formació i Orientació Laboral per a joves, Associació Salesians Sant Jordi

Expert/a en primers auxilis per a realitzar sessions pràctiques

Monitor/es de temps de lleure. Esplai Crajec, Creu Roja

Projecte LECXIT. Foment de l’èxit educatiu dels infants