Tràmits d'interès per a les entitats

Consulta els principals tràmits d'interès per a les entitats que es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mataró.

Registre municipal d'entitats:Registre general:Participació ciutadana:Recursos per a les entitats:Via pública:Participació a les fires:Informació al consumidor (OMIC):Gestió econòmica:Llicència d'activitats:Protecció de dades:Sol·licitud de serveis municipals:


Acollida persones refugiades:


Oficina del defensor del ciutadà: