Subvencions

Recursos per a entitats

Subvencions - convocatòria de subvencions 2020

Quines entitats poden participar en la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament? Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

El període de presentació de sol·licituds serà del 7 de gener al 13 de febrer de 2020.

L’objecte de la convocatòria de subvencions i el seu import vindran determinats anualment d'acord amb el pressupost municipal vigent, a aquelles entitats que duguin a terme activitats dins de l’anualitat de 2020 als àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques.

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2020 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa, ni per cap altra en el supòsit que les clàusules específiques en prevegin l’exclusió.

Enguany la presentació telemàtica de la sol·licitud és obligatòria, per tal de facilitar el procés s'han creat diversos recursos.

  SESSIONS INFORMATIVES: Com tramitar de manera telemàtica una subvenció municipal? 

Dies: 16 de gener a les 19 h | 23 de gener a les 11 h | 30 de gener a les 19 h | 6 de febrer a les 19 h

 GUIES "T'HO POSEM FÀCIL" coneix els passos a seguir per presentar la sol·licitud de manera telemàtica, consulta la guia del programa on et vols presentar:

 ASSESSORAMENTS PRESENCIALS. Necessiteu un cop de mà en la presentació de la sol·licitud de subvenció municipal per a entitats? Disposem d’un servei d’assessorament per fer el tràmit de manera telemàtica. Cal demanar cita prèvia aquí. Per tal de realitzar el tràmit caldrà que les persones interessades disposin d'idCat Mòbil.