Convocatòria extraordinària subvencions 2021

per a entitats

Convocatòria extraordinària de subvencions per a entitats per a despeses relacionades amb la COVID-19

La crisi sanitària, econòmica i social provocada per la COVID-19, ha impactat greument en el teixit associatiu. La dificultat o impossibilitat de les entitats per dur a terme les seves activitats extraordinàries sovint ha suposat una davallada important dels ingressos sense que necessàriament hagin disminuït les despeses fixes.

La finalitat de la creació d'aquesta convocatòria és compensar, parcialment, a les entitats municipals per les despeses realitzades i pagades que hagin assumit des de l’1 de gener de 2021 fins al 18 d’octubre de 2021, l’últim dia de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Es podran presentar despeses estructurals i de funcionament pels següents conceptes: 

 • Neteja i material específic per a la prevenció i desinfecció de la COVID-19 (mampares, mascaretes, gel hidroalcohòlic, viricida, ozó…)
 • Aigua
 • Llum
 • Gas
 • Telèfon fix, mòbil i accés a internet
 • Comunitat de propietaris
 • Assegurança de la seu social
 • Impostos i taxes
 • Lloguer o adquisició de local social de l’entitat
 • Gestoria
 • Personal d'estructura

La convocatòria extraordinària de subvencions s’aplica a partir de les bases particulars dins dels límits establerts en el pressupost municipal per a l’any 2021 per import de 60.000 euros.

Se subvencionarà un màxim del 50% de la quantitat acreditada per l’entitat i fins a un màxim de 1.000 euros per entitat, excepte: 

 • En el cas de no disposar de crèdit suficient per a totes les sol·licituds presentades es reduirà l’aportació municipal de forma proporcional entre totes les entitats presentades.
 • En cas que existeixi sobrant es repartirà proporcionalment entre totes les sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible amb un màxim de 1.200 euros per entitat.

DESCARREGAR LES BASES

Termini de presentació de sol·licituds: De l'1 al 18 d'octubre, les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de la ciutat i que reuneixin els requisits podran sol·licitar la subvenció a l'Ajuntament de Mataró de manera telemàtica via Seu Electrònica.   

ACCÉS AL TRÀMIT

Necessiteu ajuda?

Des de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats es realitzaran assessoraments presencials i virtuals a totes aquelles entitats que ho necessitin per tal de resoldre dubtes o donar suport en la tramitació de la sol·licitud telemàtica. Caldrà sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic participacio@ajmataro.cat.

El dia 29 de setembre es va realitzar una sessió informativa via Zoom per tal de donar a conèixer elements generals i específics de la convocatòria, requisits principals per participar, terminis de presentació i procediments de sol·licitud i justificació.

Guia T'ho posem fàcil - Tutorial Convocatòria extraordinària per a donar suport al manteniment de les entitats afectades per la COVID-19

Guia - Com presentar documentació complementària a un expedient ja iniciat