Cessió d'espais

Què oferim?


Coneix el Centres Cívics que hi ha a la ciutat

Consulta la seva ubicació, el tipus de sales i espais que s'ofereixen, els horaris i les activitats que es realitzen.

Visita la pàgina web

Cessió d'espais als equipaments cívics

Amb les infraestructures necessàries, sempre que sigui possible i estiguin disponibles (sales d’actes i polivalents).

 Realitza la teva sol·licitud online.


Espai d'exposicions

En els diferents centres cívics de la ciutat.

Consulta el catàleg d'espais expositius que hi ha en els centres cívics i les seves característiques.
Condicions d'ús dels espais expositius que hi ha als centres cívics de la ciutat
Fitxa de característiques tècniques per muntar una exposició organitzada per entitats
Fitxa de característiques tècniques per muntar una exposició organitzada per particulars


Si tens interès en realitzar una exposició, completa la teva sol·licitud online.


Despatxos compartits per a entitats

Si ets una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic i no disposes de despatx, pots sol·licitar-ho.

Realitza la teva sol·licitud online


Bústies d'entitats

Si ets d'una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic i necessites disposar d’una bústia per rebre correspondència exterior, pots sol·licitar-ho a través d’una instància.

Sol·licitud i condicions d'ús de les bústies en un centre cívic


Cessió d'armaris

Si ets d'una entitat que porta a terme periòdicament activitats en un mateix centre cívic, pots disposar d’un armari per emmagatzemar-hi objectes de les activitats que realitzeu.

Sol·licitud i condicions d'ús de les bústies en un centre cívic


Utilització d'espais del mercat de la plaça de Cuba

Les entitats també poden fer ús de qualsevol dels espais del Mercat Municipal de la plaça de Cuba (Expo Espai, Espai e-Àgora, Aula de cuina i Espai Demo i Espai Joc).

Sol·licitud i condicions d'ús.