Xerrades sobre Formació i Orientació Laboral per a joves

Programa del Centre Obert de Salesians Sant Jordi

voluntariat
Data de la publicació : 28.07.2020

Descripció de l’activitat: Es cerca persona voluntària experta en l’àmbit de RH per a fer una xerrada de Formació i Orientació Laboral (FOL) a joves de 3r i 4r d’ESO.

La xerrada es realitzarà dins l’Unitat d’Escolarització Compartida que és un servei que ofereix l’Associació Salesians Sant Jordi des de fa 6 cursos acadèmics. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat.

Perfil de la persona voluntària: Persona que tingui relació amb l’àmbit de recursos humans que pugui fer una xerrada sobre processos de selecció.

Número de persones voluntàries: 1

Horari de l’activitat: Dilluns, de 11.30 a 12.15 h (1 o 2 sessions)

Persona de contacte: Laura Font

Telèfon: 937 589 069

Correu electrònic: laura.font@salesians.cat

Nom de l’entitat: Associació Salesians Sant Jordi