Monitor/es de temps de lleure. Esplai Crajec

Projecte de Creu Roja

voluntariat
Data de la publicació : 09.07.2020

Descripció de l’activitat:  L’esplai Crajec és un projecte d’oci en el temps de lleure destinat a infants que cursen de primer a sisè de primària. Es porten a terme activitats relacionades amb els drets humans, el medi ambient, la salut, la pau i la participació de manera lúdica i educativa.

Perfil de la persona voluntària: Monitors/res de lleure o premonitors/res, o persones amb interès en treballar amb l’àmbit del lleure amb infants

Número de persones voluntàries: 10

Dia i horari de l’activitat: Dissabtes de 16.30 a 19.30 h

Persona de contacte: Sílvia Aguilera

Telèfon de contacte: 667170973. De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 15 a 19 h i divendres de 8 a 15 h.

Correu electrònic: silvia.aguilera@creuroja.org

Nom de l’entitat: Creu Roja Mataró – Sant Andreu de Llavaneres