Expert/a en primers auxilis per a realitzar sessions pràctiques

voluntariat
Data de la publicació : 28.07.2020

Descripció de l’activitat: L’Associació Salesians Sant Jordi cerca persones amb coneixements de primer auxilis per a fer un curs per a nois i noies entre 14 i 16 anys. L’objectiu és apropar i donar a conèixer quins són els passos a seguir davant d’una emergència tant a nivell individual com en equip.  Les sessions es podrien fer en grups reduïts o amb el conjunt dels 25 alumnes, en funció de la prioritat de la persona voluntària.


El curs es realitzarà dins l’Unitat d’Escolarització Compartida que és un servei que ofereix l’Associació Salesians Sant Jordi des de fa 6 cursos acadèmics. Atén un total de 25 alumnes procedents de diferents instituts públics i concertats de tota la comarca del Maresme. Són nois i noies que estan cursant 3r i 4t d’ESO i que, per diferents motius personals, socials i/o familiars, no segueixen el ritme ordinari del segon cicle de secundària. En aquesta unitat, se’ls farà una adaptació curricular que queda reflectida en el seu Pla Individualitzat.

Perfil de la persona voluntària: Persona amb nocions de primers auxilis.

Número de persones voluntàries: 2 o 3 persones

Horari de l’activitat: Divendres de 9 a 11 h (2 o 3 dies durant 2 hores)

Nom de l’entitat: Associació Salesians Sant Jordi

Persona de contacte: Laura Font

Telèfon: 937 589 069

Correu electrònic: laura.font@salesians.cat