Al servei de les entitats

Agència de Suport i Serveis a les Entitats

L’Agència de Suport i Serveis a les Entitats és el servei de referència de l'Ajuntament de Mataró en la relació amb les entitats de la ciutat. 

L'Agència posa a l’abast de les entitats i associacions aquest espai amb els objectius de:

 • Facilitar tots els passos per a la creació i la legalització de les entitats.
 • Millorar la gestió i l'administració interna de les entitats.
 • Millorar la participació de la ciutadania en les entitats.
 • Facilitar i millorar la relació de les entitats amb l’Administració.
 • Dinamitzar territorialment les diferents entitats existents.
 • Reforçar la presència social de les entitats a la ciutat.
 • Fomentar el voluntariat a la ciutat.

Activitats que es realitzen per aconseguir aquests objectius:

 • Assessorament per a la creació i funcionament d’entitats.
 • Elaboració de programes de formació.
 • Informació a les entitats sobre els recursos al seu abast.
 • Difusió de les activitats de les entitats.
 • Promoció d'activitats per a la trobada del teixit associatiu i per al treball en xarxa.
 • Dinamització de taules participatives amb entitats.
 • Organització de mostres d'entitats.
 • Planificació i gestió de consells participatius d'àmbit territorial.