Espai Gatassa

L’Espai Gatassa és un equipament de proximitat al barri d'experimentació de projectes i d’iniciatives comunitàries amb un únic objectiu, la transformació i millora del barri, reforçant el paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal. 

Aquest espai té com a objectiu dinamitzar el teixit associatiu i empoderar-lo com a motor de la generació de projectes col·laboratius intergeneracional i intercultural, que fan possible la millora, la transformació i cohesió del barri.  

Més informació sobre l'equipament 

PROJECTES EN MARXA

Des de l'Espai Gatassa hem començat a impulsar diferents projectes comunitaris, amb la implicació del teixit associatiu i la ciutadania activa, oberts a totes les persones i entitats interessades. T'apuntes?

PROJECTES EN MARXA

L'Espai Gatassa et cuida

Per promocionar els hàbits saludables i proporcionar eines per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del barri de Cerdanyola a través de xerrades, tallers, o altres mètodes alternatius.

Qui és qui?

Per tenir un retrat de la diversitat de les persones que viuen al barri de Cerdanyola. Des del reconeixement i el valor de la tasca que duen a terme amb la voluntat d’apropar totes les persones que viuen al barri, el propòsit és treballar per la generació d’espais de trobada interculturals i intergeneracionals que facilitin el procés de coneixement, reconeixement i inclusió entre els veïns i veïnes del barri i conèixer narratives personals enriquidores i positives, per tal de potenciar el sentiment de pertinença al barri en positiu. 

Els protagonistes expliquen històries vitals enriquidores amb un punt en comú: Cerdanyola.

Pessics de memòria

Per recuperar una part de la història i cultura del barri de Cerdanyola a través d'entrevistar i enregistrar testimonis que poden explicar com van arribar al barri, el perquè, d’on venien, quins van ser els primers passos en la seva vida al barri i com s’ha transformat. 

La recerca de la memòria oral és un espai de recuperació i dignificació però alhora també un procés de dinamització cultural. El donar a conèixer aquests testimonis ajuda a la cohesió, a la coneixença mútua i a l’estima pel barri.

Síl·laba

Per contribuir a que l’alfabetització arribi al màxim de persones del barri impulsant suport i reforç en els coneixements i competències bàsiques de lectura i escriptura en infants amb dificultats escolars i també adults. És una porta a noves possibilitats d’ocupació i igualtat social. Aquest reforç es porta a terme els dilluns, dimarts i divendres, de 17 a 19:30h. 

El projecte compta amb un nexe comú i motivador amb el complement cultural de l’aprenentatge de danses i balls d’arreu del mon, el qual es porta a terme els dimarts de 19 a 20:30h.  

El cor del barri

Per crear i representar a través del teatre immersiu una peça teatral que reflecteixi la història de Cerdanyola, l’experiència de persones o col·lectius que hi conviuen i, en definitiva que plasmi la diversitat i les qualitats d’un barri per sentir-se encara més orgullosos de la seva història i dels seus valors. Els participants la posaran en escena, amb l’objectiu de millorar la comunitat, el coneixement, la cohesió i la convivència, fent del teatre una eina de transformació social. Alhora també millora el benestar de les persones que hi participen, perquè la finalitat del mateix no és només el producte final sinó el procés que es fa fins arribar al producte, la transformació està en el propi procés.

Les persones participants elaboren el projecte conjuntament a partir de l'escolta, el debat i el consens lde la història que finalment es representa. Per això es busquen veïns/es de diferents edats i cultures, per crear entre tots una peça teatral que representi aspectes i història del barri. No cal tenir coneixements de teatre, a priori tampoc de la història del barri ja que hi haurà persones que la expliquin per tal de poder-la teatralitzar. 

Enllaços

Per incrementar i millorar les habilitats de les persones en l'ús de l’ordinador i el mòbil, per tal de millorar i augmentar l'autonomia personal i poder aplicar-ho als diferents àmbits de la vida quotidiana. 

Setmanalment, fins al juny del 2023,  es porten a terme sessions especifiques perquè els veïns i veïnes participin al que més els interessi conèixer. Aquestes són:  

  •    Com utilitzar un ordinador (eines bàsiques)   

    •            Dimarts de 19:30 a 20:30 h.

    •            Dijous de 9:30 a 10:30 h.

    •            Dijous de 11 a 12 h.        

  •    Recerca de feina a través d’internet (crear un CV, elaborar una carta de presentació, cerca de feina a través de web, ...)

    •            Dimecres de 9 a 11 h.

Cuinem la vida

Un espai de trobada, mitjançant la cuina, per donar a conèixer aspectes culturals, socials, trajectòria personal, històries de vida i/o situacions de les persones de Mataró. 

Al voltant d’aquest projecte de cuina es vol donar un espai a les persones d’orígens i edats diverses on relacionar-se,  que es coneguin i sentin que tots formen part d’una ciutat i una societat on la coneixença ajuda  a la cohesió social.