Mesures per a la prevenció de la Covid - 19

Actualització 12/01/22

La situació de propagació de la Covid-19 ha fet que la Generalitat i les administracions hagin de prendre mesures de contenció de la pandèmia. En aquest apartat web trobareu tota la informació actualitzada.

La RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, ja permet el retorn a l’activitat presencial de qualsevol activitat i per qualsevol edat. De manera que ja podeu recuperar l’activitat habitual, seguint les mesures pertinents.

Consulteu aquí les mesures generals de la Generalitat de Catalunya que estan en vigor actualment:

RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Consideracions generals

En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, seguint l’aforament indicat en cada espai, segons característiques de l’espai i de l’activitat.  En activitats grupals es recomana no fer grups nombrosos.

Segons l’últim decret de mesures COVID-19, per les activitats físiques i de ball (inclosos els tallers de diferents disciplines) que es portin a terme en equipaments cívics, per assimilació a tipus d’activitats que es realitza en equipaments esportius,  també caldrà demanar el CERTIFICAT COVID a tots els participants.

Cada entitat s‘haurà de fer responsable de que tots els seus participants tinguin el certificat validat, mentre duri l’actual mesura.

Us facilitem el verificador de certificats de la Generalitat.

Activitats organitzades per entitats 

Es poden organitzar activitats complint les condicions generals segons llicència d’activitats o d’ús.

  • Pel que fa a l'aforament caldrà seguir les indicacions segons la llicència, PAU o pla d’emergència. Si no hi ha problemes d’evacuació, en espais delimitats físicament, per exemple per cadires, no hi ha un mínim d'espai interpersonal. En espais no delimitats, caldrà mantenir els 2,5 m2/persona, per exemple balls en espais diàfans.
  • Cal portar mascareta, sempre en espais interiors. Es recomana de portar-ne sempre a l’aire lliure i s’obliga en activitats a l’aire lliure en què no es garanteixi la distància d'1,5 m, itinerants o que es facin en moviment. 
  • Cal garantir la ventilació, preferentment natural sempre, mentre duri l’activitat. O bé, on no hi hagi ventilació natural, caldrà aplicar ventilació forçada mecànicament segons RITE, del reglament d'instal·lacions tèrmiques. En cas de no disposar, mentre duri l’activitat, de ventilació natural, mecànica o que aquest sistema no funcioni, no es pot realitzar l’activitat en aquest espai.
  • Pel que fa a la neteja i desinfecció, cal posar a disposició els mitjans necessaris, especialment, gel o aigua amb sabó a l’accés.

Per qualsevol dubte consultar els plans sectorials de la Generalitat.

Una entitat es pot reunir i adoptar acords? 

Fins al 31 de desembre de 2022 us podeu reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts de l'entitat no ho prevegin. 

Trobareu aquesta i d'altra informació aquí.

Plans sectorials per fer front a la COVID-19 

En el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 aprovat pel Govern de Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat estan elaborant plans sectorials amb les mesures previstes per a l’etapa de la represa i per a cada un dels seus àmbits competencials.

Accedeix als plans sectorials clicant aquí.

El Procicat aprova la represa de les activitats extraescolars, d'esport escolar i lleure educatiu pels infants d'Educació Infantil i Primària. Consulta la informació aquí.